Dzień 29 sierpnia ustanowiony został Dniem Straży Gminnej/Miejskiej. Dla Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. to szczególna okazja, aby uczcić 27 rok służby jaką pełnimy na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Służebna rola wobec społeczności lokalnej to misja jaką Straż Miejska w Ostrowcu Św. spełnia każdego dnia. Ochrona porządku publicznego, służenie pomocą, wspieranie i rozwiązywanie problemów i trudności życia codziennego to nadrzędny cel wszystkich  naszych działań.

        Trudna, rutynowa codzienna praca na rzecz gminy i jej mieszkańców wymaga zrozumienia dla misji naszej formacji i poszanowania jej funkcjonariuszy, którzy pełniąc zaszczytną służbę nierzadko ratują życie i zdrowie obywateli.

        Z okazji Naszego Święta, składam na ręce wszystkich pracowników, funkcjonariuszy i ich rodzin najserdeczniejsze życzenia pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz niesłabnącej energii w urzeczywistnianiu wszelkich planów i zamierzeń. Niech osiągane sukcesy przekładają się na Waszą osobistą zawodową satysfakcję i dają poczucie dobrze spełnionego obowiązku, a podejmowanym działaniom niech towarzyszy poparcie i społeczna akceptacja.

 

Andrzej Kaniewski

Komendant Straży Miejskiej

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dodatkowe informacje