W związku z tym, iż zima już dała o sobie znać, Straż Miejska w Ostrowcu Św. wdrożyła niezbędne działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta, ich mienia oraz funkcjonowania kluczowych usług publicznych niezbędnych dla społeczności lokalnej. W okresie utrzymywania się niskich temperatur oraz w sytuacjach zagrożeń spowodowanych wystąpieniami gwałtownych i ekstremalnych warunków atmosferycznych, Straż Miejska zapewnia całodobowy nadzór i pomoc.

      Wzmożone działania prewencyjne mają przede wszystkim zapobiegać sytuacjom mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego związanego z wychłodzeniem organizmu osób przebywających na mrozie. W tym zakresie strażnicy patrolują wszystkie miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne i nadużywające alkoholu, które są najbardziej narażone na niekorzystne działanie mrozu i niskich temperatur. Ofiarami zimna mogą być też osoby samotne, niepełnosprawne i niezaradne życiowo, dlatego kontrolowanie warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną stanowi kolejny ważny element zimowych zadań realizowanych przez Straż Miejską.

       Oprócz zadań prewencyjnych w zakresie ochrony zdrowa i życia ludzkiego, działania Straży Miejskiej przez cały okres zimowy polegać będą na monitorowaniu aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej pod kątem występowania intensywnych opadów śniegu, które mogą powodować nieprzejezdność dróg i utrudnienia w ruchu drogowym. W tym zakresie Straż Miejska już koordynuje działania, które polegają przede wszystkim na przekazywaniu informacji do poszczególnych zarządców dróg o występujących utrudnieniach i konieczności utrzymania czystości i porządku na drogach.

       Wobec właścicieli nieruchomości, Straż Miejska egzekwować będzie obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczące bieżącego uprzątania błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Natomiast zarządcy i użytkownicy obiektów budowlanych będą informowani o obowiązkach wynikających z ustawy Prawo Budowlane, w zakresie  usuwania śniegu i lodu oraz zwisających sopli z dachów.

       Skuteczność podejmowanych działań wymaga stałego przepływu informacji, dlatego Straż Miejska apeluje o baczne zwracanie uwagi na osoby przebywające w nieogrzewanych pomieszczeniach, leżące w stanie upojenia alkoholowego oraz mogących potrzebować wsparcia i pomocy. Każda informacja zostanie sprawdzona i zweryfikowana. Telefony alarmowe Straży Miejskiej - 986  i  669 986 986 (SMS) dostępne są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

Dodatkowe informacje