Silne mrozy, bezwietrzna pogoda i utrzymujące się zamglenie powodują, że od kilkunastu dni mieszkańcy prawie całego regionu świętokrzyskiego oddychają mocno zanieczyszczonym powietrzem. Na terenie naszego miasta alarm smogowy nie został ogłoszony, jednakże gołym okiem widać i przede wszystkim czuć, że dobrze nie jest.

     Utrzymujące się zamglenie wymieszane z zadymieniem może powodować trudności z oddychaniem oraz pogorszenie stanu zdrowia u dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i mających problemy z astmą, chorobami alergicznymi, skóry, oczu i chorobami krążenia. Dlatego zaleca się unikanie lub ograniczanie do minimum czasu przebywania na powietrzu do czasu, gdy normy groźnych zanieczyszczeń nie ulegną zmniejszeniu.

      Jednym ze sposobów na walkę z tzw. niską emisją spalin, która powoduje smog, jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, które trafiają do powietrza pochodzących przede wszystkim z komunikacji samochodowej i procesu spalania węgla o niskiej jakości i nieczystości, które zamiast trafiać na składowisko odpadów są spalane w piecach, paleniskach i kotłowniach.

       W celu ograniczenia niekorzystnego dla naszego zdrowia efektu smogu i wyeliminowania procederu spalania śmieci w domowych piecach Straż Miejska w Ostrowcu Św. zintensyfikowała czynności kontrolne zwłaszcza w dzielnicach zabudowy jednorodzinnej, gdzie problem zadymienia jest obecnie największy. Prowadzone kontrole odbywają się na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego upoważnień mających umocowanie w przepisach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zgodnie z tymi uprawnieniami strażnicy mają prawo wstępu na teren nieruchomości i dokonywania kontroli tego czym palimy w naszych kotłowniach. Dotychczas podejmowane interwencje zazwyczaj kończyły się pouczeniem lub zwróceniem uwagi, jednakże w obecnej sytuacji w przypadku ujawnienia nielegalnego procederu spalania odpadów w nieprzystosowanych do tego piecach domowych sprawy mogą skończyć się nałożeniem grzywny w postępowaniu mandatowym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu rejonowego.

Dodatkowe informacje