Wraz z wzrostem temperatur dochodzi do kolejnych tragicznych wypadków. W wyniku załamania się lodu na dzikich lodowiskach giną dzieci i dorośli. Straż Miejska w Ostrowcu Św. apeluje i przestrzega, wchodzenie na lód i korzystanie z dzikich lodowisk powstałych na zbiornikach wodnych jest przy obecnej pogodzie bardzo niebezpieczne.

          Lód może mieć różną grubość i nikt nie jest w stanie ocenić, czy jest on na tyle wytrzymały, aby unieść ciężar człowieka. Samo wejście osoby dorosłej na dzikie lodowisko nie jest zagrożone żadną karą i odbywa się na własną odpowiedzialność. Pamiętać jednak należy, że wprowadzanie na lód dzieci może już skutkować zarzutami karnymi, gdyż tego typu zachowanie naraża nieletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

       Wszystkie zamarznięte zbiorniki wodne są obecnie pod szczególnym nadzorem Straży Miejskiej. Jednak pomimo ostrzeżeń i apeli strażnicy codziennie upominają i zwracają uwagę przynajmniej kilkunastu osobom korzystającym z dzikich lodowisk. Najwięcej interwencji strażnicy podejmują w Parku Miejskim, gdzie zamarznięte stawy znajdują się w polu widzenia kamer miejskiego monitoringu. Zarejestrowany przez operatorów monitoringu obraz zdarzeń często budzi niepokój, szczególnie gdy na środku stawu są małe dzieci…

 

 

fot. Straż Miejska Ostrowiec Św.