Z problemem bezdomności stykamy się codziennie, o każdej porze dnia i nocy. Ilość interwencji podejmowanych przez Straż Miejską  wobec osób nie posiadających stałego miejsca zamieszkania zawsze zwiększa się wraz ze spadkiem temperatur. W minionym roku na terenie naszego miasta zidentyfikowaliśmy 73 osoby bezdomne, którym zapewniona została niezbędna i podstawowa pomoc mająca na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji, w której się znaleźli.

      W przyjętym i realizowanym Gminnym Programie Wspierającym Rozwiązywanie Problemów Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2017-2020, Straż Miejska zajmuje się monitorowaniem miejsc gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, motywowaniem ich do unikania pobytu w miejscach niemieszkalnych i zapewnieniem niezbędnej i podstawowej pomocy polegającej m.in. na kierowaniu i umieszczaniu osób bezdomnych w placówkach pomocowych znajdujących się na terenie miasta.

      W ramach pomocy osobom bezdomnym, Straż Miejska w Ostrowcu Św. apeluje o baczne zwracanie uwagi nie tylko na osoby śpiące na klatkach schodowych, strychach i piwnicach w blokowiskach, które z reguły są ogrzewane, ale przede wszystkim miejmy na uwadze tych, co nocują w altanach śmietnikowych, pustostanach i innych nieogrzewanych miejscach. Pamiętajmy również, że śmierć z powodu wychłodzenia organizmu dotyka nie tylko osób bezdomnych, ofiarami zimna mogą być również nasi sąsiedzi, zwłaszcza, gdy są nimi osoby starsze, schorowane i mieszkające samotnie. Telefony alarmowe Straży Miejskiej  - 986  i  669 986 986 (SMS) dostępne są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

Nie bójmy się dzwonić!

Dodatkowe informacje