Z każdym rokiem nasze miasto zmienia się. Rozbudowywana jest infrastruktura drogowa, zwiększa się liczba terenów zielonych, przybywa ogólnodostępnych skwerów, pełniących funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Wiele osób docenia pozytywne zmiany i chętnie przebywa w przestrzeni miejskiej korzystając z dostępnych udogodnień. Niestety częstym zjawiskiem w naszym mieście są akty wandalizmu, które negatywnie wpływają na wizerunek naszego miasta.

       Upamiętniając 73-ą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godz. 17.00 na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zawyją syreny alarmowe. Włączenie syren stanowić będzie trening uruchamiania systemu alarmowania i powiadamiania ludności, który dziś o godzinie 17.00 zabrzmi w postaci sygnału akustycznego – ciągłego dźwięku syren w czasie jednej minuty.

      Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym ochrona przeciwpowodziowa to jedno z zadań własnych gminy. Działania Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. w tym zakresie dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i polegają m.in. na monitorowaniu i reagowaniu na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Zagrożeniem takim niewątpliwie jest ujawniony w dniu 24 kwietnia, przypadek naruszenia stabilności wału przeciwpowodziowego na rzece Kamiennej, w rejonie jazu na Romanowie, gdzie strażnicy rewirowi ujawnili fakt jego rozkopania.

      Powalone drzewa m.in. na ulicy Sienkiewicza, Chrzanowskiego, Alei 3-go Maja, połamane konary i gałęzie, zalane ulice, które nie przyjęły nadmiaru wody, były skutkiem krótkiej ale bardzo intensywnej nawałnicy, która w dniu 29 czerwca przeszła nad naszym miastem. Straż Miejska w Ostrowcu Św. zabezpieczyła wszystkie niebezpieczne miejsca, współpracując, w tym zakresie z Strażą Pożarną, zarządcami dróg i terenów, gdzie żywioł poczynił spustoszenia.

       O tym, że wypalanie traw jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne wiedzą już wszyscy. Niestety pomimo apeli, co roku niebezpieczny scenariusz się powtarza. 16 marca br. ruszyła kampania społeczna „STOP pożarom traw”. Jest to kampania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Straży Pożarnej. Uruchomiona na potrzeby akcji strona internetowa www.stoppozaromtraw ma na celu uświadomienie społeczeństwa z jakimi zagrożeniami wiąże się wypalanie traw.

Dodatkowe informacje