W bieżącym roku minęło 25 lat, gdy pierwsi strażnicy w Ostrowcu Świętokrzyskim wyszli do służby. To znaczący okres współczesnej historii naszego miasta, samorządu i związanych z nim ludzi. Od ćwierć wieku Straż Miejska dba o to, aby Ostrowiec Świętokrzyski był miastem przyjaznym, spokojnym, a przede wszystkim bezpiecznym.

       Podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzi to jeden z głównych obowiązków każdego strażnika, dowodem dobrze spełnionych zadań są dwie profesjonalnie przeprowadzone interwencje, które przyczyniły się do udaremnienia dwóch samobójczych zachowań. Zaangażowanie i gotowość do poświęceń funkcjonariuszy Straży Miejskiej doprowadziły do uratowania życia dwójki desperatów.

        Służebna rola wobec społeczności lokalnej jaką powinna spełniać Straż Miejska, oznacza niesienie pomocy obywatelowi na każdej płaszczyźnie i rozwiązywanie jego problemów. Niewątpliwie dużym problemem dla mieszkańca naszego miasta był fakt, gdy zorientował się, że zagubił torbę podróżną, w której oprócz przedmiotów osobistych i dokumentów znajdowała się znaczna kwota pieniędzy.

 

        Dzień 29 sierpnia ustanowiony został Dniem Straży Miejskiej. Dla naszej jednostki to szczególna okazja, aby uczcić 25 lat służby, jaką funkcjonariuszki i funkcjonariusze pełnią na rzecz mieszkańców naszego miasta, spełniając tym samym służebną rolę wobec społeczności lokalnej.

 

      Częstocice to osiedle graniczące z terenami wiejskimi, gdzie widok zwierząt gospodarskich nie jest czymś wyjątkowym i nie wzbudza emocji. Nie mniej jednak widok dwóch koni, galopujących środkiem drogi, bez niczyjego nadzoru musiał wzbudzić 23 maja zainteresowanie mieszkańców tej spokojnej na co dzień dzielnicy. Natychmiast też zaalarmowano Straż Miejską.

Dodatkowe informacje