Straż Miejska realizuje swoje zadania w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r. nr. 123 poz. 779, z późn. zmianami)

2. Uchwała Nr XXII/113/91 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie utworzenia w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim Straży Miejskiej.

3. Uchwała Nr III/12/99 Zarządu Miasta Ostrowca Św. z dnia 26 stycznia 1999r. w sprawie powołania na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej.

Powołanie Andrzeja Kaniewskiego na Komendanta nastąpiło z dniem 01.02.1999r.

4. Uchwała nr XXIX/320/2004 Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22.12.2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

5. Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z  dnia 30.03.2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

6. Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o strażach gminnych:

Internetowy System Aktów Prawnych


 

Załączniki:
Pobierz plik (RM_VIII_43_20110330.pdf)RM_VIII_43_20110330.pdf[Uchwała Rady Miasta w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej (2011)]59 kB
Pobierz plik (Ustawa o strażach gminnych - Dz.U.1997.123.779.pdf)Ustawa o strażach gminnych - Dz.U.1997.123.779.pdf[Ustawa o strażach gminnych]103 kB

Dodatkowe informacje