Akty prawne

Straż Miejska realizuje swoje zadania w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r. nr. 123 poz. 779, z późn. zmianami) (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1975)
2. Uchwała Nr XXII/113/91 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim Straży Miejskiej.
3. Uchwała Nr III/12/99 Zarządu Miasta Ostrowca Św. z dnia 26 stycznia 1999r. w sprawie powołania na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej.
Powołanie Andrzeja Kaniewskiego na Komendanta nastąpiło z dniem 01.02.1999r.
4. Uchwała nr XL/128/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
5. Uchwała nr XL/129/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

6. Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o strażach gminnych:

Internetowy System Aktów Prawnych