Struktury

Komendant Straży Miejskiej
w Ostrowcu Świętokrzyskim

inż. Andrzej Kaniewski
tel. 41 248 65 41
pok. 9.16, piętro IX

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Marcin Gruszka
tel. 41 248 65 42
pok. 9.17, piętro IX


Schemat organizacyjny