Częste pytania

Najczęstsze pytania dotyczące pracy Strażników Miejskich, porady jak zachować się w wybranych sytuacjach, kogo powiadomić itp.

Pomimo obowiązującego stanu epidemii skutkującego wprowadzeniem szeregu ograniczeń, nakazów i zakazów dotyczących m.in. pracy urzędów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym informujemy, że w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia do siedziby Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. mogą być wzywane osoby podejrzane o popełnienie wykroczeń na terenie miasta Ostrowca Św., osoby poszkodowane oraz świadkowie takich zdarzeń.
Wezwana osoba zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia ma obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu i czasie i złożyć wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Wezwanie może być dostarczone w formie listu poleconego:
– osobiście przez funkcjonariusza Straży Miejskiej,
– za pośrednictwem Poczty Polskiej,
– może być pozostawione zawiadomienie o popełnionym wykroczeniu za wycieraczką
przedniej szyby pojazdu naruszającego przepisy ruchu drogowego, w którym podane
będzie miejsce, gdzie należy się stawić aby złożyć wyjaśnienia.
Na wezwanie imienne dostarczone w formie listu poleconego należy się stawić w siedzibie Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22, (IX piętro). W związku z stanem epidemii budynek ten został do odwołania wyłączony z ruchu dla interesantów, aby zgłosić swoje stawiennictwo należy się wcześniej telefonicznie umówić w godz.7.00-15.00 pod nr tel.; 41 248 65 40 – sekretariat, 41 248 65 45, 41 246 65 46 – stanowiska ds. wykroczeń, po godzinie 15.00 informacje o sposobie i możliwości kontaktu można będzie uzyskać pod alarmowym numerem – 986.
W przypadku zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu pozostawionego za wycieraczką pojazdu miejscem stawienia się, może być siedziba Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22, (IX piętro) lub posterunek mieszczący się w budynku Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. ul. Głogowskiego 3/5, (dyżurka przy głównym wejściu). W pierwszym przypadku, w godz.7.00-15.00 należy zgłosić swoje stawiennictwo pod nr tel.; 41 248 65 40 – sekretariat, 41 248 65 46 – kierownik referatu, natomiast po godzinie 15.00, należy dzwonić pod nr alarmowy 986.

Całodobowo informacji o możliwości kontaktu z konkretnym funkcjonariuszem prowadzącym daną sprawę udzieli inspektor dyżurny Straży Miejskiej w budynku Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. ul. Głogowskiego 3/5, (dyżurka przy głównym wejściu)