Kontakt

Komenda Straży Miejskiej

ul. Świętokrzyska 22
(d. budynek MOMP, tzw. „Eden”, piętro 9)
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefony:
41 2486540 – sekretariat
41 2486541 – Komendant – Andrzej Kaniewski
41 2486542 – z-ca Komendanta – Marcin Gruszka
41 2486543 – księgowość
41 2486545 – stanowisko d/s wykroczeń
41 2486546 – kierownik referatu

tel/fax 41 2652636 – sekretariat (w godz. 7.00 – 15.00)

e-mail: sm@um.ostrowiec.pl


Posterunek Straży Miejskiej

ul.Głogowskiego 3/5 (Urząd Miasta, dyżurka przy wejściu głównym – czynna całodobowo)
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

telefon alarmowy: 986

e-mail: dyzurny.sm@um.ostrowiec.pl


Przyjmowanie i załatwianie interesantów:

W Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. skargi i wnioski przyjmowane są przez:
– Komendanta Straży Miejskiej – w poniedziałki godz. 8:00 – 11:00.
– Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej – od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w siedzibie SM, ul. Świętokrzyska 22.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
– pisemnie
– pocztą elektroniczną
– faxem
– ustnie do protokołu

Inspektor Ochrony Danych

Małgorzata Chrzanowska

e-mail: iod.sm@um.ostrowiec.pl