Uwaga właściciele psów- nowy taryfikator mandatów.

15.04.2021   Informacje

Od 10 kwietnia 2021 r. obowiązuje nowy taryfikator mandatów karnych.  Zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń dotyczą m.in. opiekunów zwierząt.

I tak, za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia grozić będzie grzywna w postępowaniu mandatowym w wysokości od 50 do 250 zł. Natomiast wyższa grzywna, bo w wysokości 500 zł – będzie groziła tym, których  zwierzę swoim zachowaniem stworzy niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka.

Co to oznacza?

Pierwszy przypadek, czyli niższy mandat w tzw. widełkach w wysokości od 50 do 250 zł. związany będzie z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia opisanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, tj. uchwale Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2020 r. Dotyczy to sytuacji gdy pies lub inne zwierzę domowe porusza się swobodnie bez dozoru opiekuna, który nie jest w stanie sprawować nad nim pełnej kontroli. Przez pełną kontrolę należy rozumieć sytuację, gdy właściciel psa poprzez wydaną w każdej sytuacji komendę oczekiwać powinien właściwej reakcji swojego pupila. W każdym innym przypadku, pies powinien być prowadzony w przestrzeni publicznej na smyczy, a pies należący do rasy uznanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne mieszańców tych ras i pies, który zachowuje się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, powinien być prowadzony w kagańcu i na smyczy. Pies, nad którym właściciel sprawuje pełną kontrolę w sposób inny niż prowadzenie na smyczy, powinien być prowadzony bezpośrednio przy właścicielu. Wyjątkiem są tereny otwarte i o małym natężeniu ruchu pieszych, gdzie pies nie musi być prowadzony bezpośrednio przy właścicielu.

Drugi przypadek, czyli mandat w wysokości 500 zł.  grozi właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia, który nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy jego trzymaniu, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka