Działania w stanie epidemii

6.11.2020   Informacje, Porady

Z dniem 29 października 2020 r. decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Straż Miejska w Ostrowcu Św. poddana została zwierzchniemu nadzorowi Policji, do której należy organizacja wspólnych patroli i działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Realizując polecenie Wojewody Świętokrzyskiego, Straż Miejska w Ostrowcu Św. współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Św. organizując codzienne wspólne patrole, których głównym zadaniem jest weryfikacja realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z wskazaniami Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Św. 

Realizacja pozostałych zadań jest ograniczona, gdyż zgodnie z wydanym poleceniem mają być one realizowane głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją w/w nakazów, zakazów i obowiązków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Oznacza to, że pozostałe zadania, czyli wszystko to czym do tej pory się zajmowaliśmy może być realizowane z opóźnieniem i z przyczyn od nas niezależnych czas ich wykonania może się przedłużyć. Nie dotyczy to działań związanych z ratowaniem życia lub zdrowia mieszkańców, które zawsze traktowane są priorytetowo.