Zagrożenie Koronawirusem

24.10.2020   Informacje, Porady
Wizualizacja coronawirusa

W związku z sytuacją występowania KORONAWIRUSA w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne przyłączamy się do apelu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i podstawowych zasad higieny.

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłaś/byłeś w miejscu, gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałaś/zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ i PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:
bezzwłocznie powiadom o tym fakcie telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Ostrowcu Św. tel. 41 247 96 95, lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112, lub zgłoś się bezpośrednio do najbliższego Oddziału Chorób Zakaźnych w Starachowicach ul.Radomska 70, tel. 41 273 99 09

Ogólnopolska infolinia NFZ w sprawie KORONAWIRUSA – 800 190 590