NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI REAGUJMY !!!

1.12.2019   Informacje

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, a w szczególności osób bezdomnych. Niekorzystne warunki atmosferyczne, niska temperatura, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Nie bądźmy obojętni na widok ludzi leżących przy drodze, na chodniku, bądź w innych miejscach, gdzie będą narażeni na wychłodzenie, każda taka osoba potrzebuje natychmiastowej pomocy. Telefony alarmowe Straży Miejskiej – 986 i 669 986 986 (SMS) dostępne są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia!

Pomoc jaką Straż Miejska w Ostrowcu Św. niesie osobom nie posiadającym własnego dachu nad głową zawsze nasila się wraz ze wzrostem ujemnych temperatur. Codziennie podejmujemy od kilku do kilkunastu tego rodzaju interwencji. Reagujemy na wszystkie zgłoszenia od mieszkańców. Kontrolujemy i sprawdzamy wszystkie znane nam miejsca, gdzie mogą przebywać i gromadzić się osoby bezdomne. Na terenie naszego miasta są to przede wszystkim pustostany po opuszczonych domach mieszkalnych, kamienicach itp. Mniej wyszukane miejsca to m.in. wiaty śmietnikowe, strychy i piwnice, prowizoryczne szałasy, a nawet wnęki pod balkonami czy schodami. Miejsca te stanowią największe zagrożenie, gdyż nie ma tam żadnego źródła ciepła poza tym, co bezdomni zgromadzą i włożą na siebie. Osoby zastane właśnie w tego typu miejscach są najbardziej oporne na udzielenie im pomocy. Niestety w przeważającej większości osoby bezdomne zmagają się z uzależnieniami i są bardzo oporne na oferowaną im pomoc. Niekiedy pomoc taka musi być niesiona wbrew ich woli, gdyż przy wychłodzeniu organizmu, gdy temperatura ludzkiego ciała się obniża, człowiek może być nieświadomy grożącego mu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Każdej bezdomnej osobie Straż Miejska oferuje pomoc polegającą na przekazaniu informacji o instytucjach pomocowych, chętnie służymy pomocą w zapewnieniu transportu do noclegowni, umożliwimy kontakt z pracownikami socjalnymi MOPS-u. Ponadto zawsze w trakcie interwencji dokonujemy oceny stanu zdrowia i gdy zachodzi konieczność udzielenia pomocy medycznej każdorazowo wzywamy na miejsce pogotowie ratunkowe.

Pamiętajmy również, że śmierć z powodu wychłodzenia organizmu dotyka nie tylko osób bezdomnych, ofiarami zimna mogą być również nasi sąsiedzi, zwłaszcza, gdy są nimi osoby starsze, schorowane i mieszkające samotnie.

Od pierwszych przymrozków, które wystąpiły w połowie listopada strażnicy Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. podjęli już ponad 100 interwencji wobec osób bezdomnych. Niewykluczone, że niektóre z nich mogły przyczynić się do uratowania życia ludzkiego.